آهنگ زنبور عسل

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ زنبور عسل»

ترانه کودکانه «آی بچه ها من زنبورم زنبور عسل / دوست ندارم بهم بگن هستی تو تنبل / صبح تا غروب کار می کنم در باغ گل ها / شهد گل را جمع می کنم اینجا و آنجا» (2:42)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ زنبور عسل
مراکز و مشاغل
کسب و کارهای

فعال در ایران

UP