آهنگ گربه ی ملوس

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ گربه ی ملوس»

ترانه کودکانه «گربه ی ملوس»؛ خواننده: شهرزاد بهشتیان «یه گربه ی ملوسی داشتم / که اون را خیلی دوست می داشتم / گربه ی کوچکم قشنگ بود / رنگش مثل پلنگ بود» (2:08)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ گربه ی ملوس
مراکز و مشاغل
کسب و کارهای

فعال در ایران

UP