آهنگ پروانه ها

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ پروانه ها»

ترانه شاد و زیبای کودکانه «می ریم به اون دور دورها / می چینیم از صحرا گل / خورشید درخشان / صحرا غرق پر گل / پروانه ها رقصان / ما بچه ها خندان» (1:24)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ پروانه ها
مراکز و مشاغل
کسب و کارهای

فعال در ایران

UP