آهنگ همیار خوب

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ همیار خوب»

ترانه کودکانه با اجرای «عموپورنگ و امیر محمد»؛ «همیار خوب مؤدبه / همیار خوب منظمه / چون احترام می گذاره واسه همه محترمه» (1:55)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ همیار خوب
مراکز و مشاغل
کسب و کارهای

فعال در ایران

UP