آهنگ دست بزنید تولده

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ دست بزنید تولده»

ترانه کودکانه با اجرای «عموپورنگ»؛ «در قندون لب خندون / میان دسته به دسته همه مهمونامون / دلاشون همه شاده / لباشون همه خندون» (1:57)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ دست بزنید تولده
مراکز و مشاغل
کسب و کارهای

فعال در ایران

UP