آهنگ گل میخک و گل رز

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ گل میخک و گل رز»

ترانه کودکانه «توی یه باغچه کوچک / یه رز بود و یه میخک / میخک می گفت خوشگلتره / از گل رز بهتره / اما اشتباه شد فهمید / معذرت خواست و خندید» (1:03)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ گل میخک و گل رز
مراکز و مشاغل
کسب و کارهای

فعال در ایران

UP