آهنگ چوپان مهربان

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ چوپان مهربان»

ترانه کودکانه «چوپونه خیلی مهربونه / واسه ما آواز می خونه / فلوت می نوازه / آواز اون نازه / می خونه برامون شعر تازه» (1:13)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ چوپان مهربان
مراکز و مشاغل
کسب و کارهای

فعال در ایران

UP