آهنگ پروانه

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ پروانه»

ترانه کودکانه «پروانه رنگ رنگ زیبا / باز آمده ای به خانه ما / بر گوشه پنجره نشینی / تا باغ قشنگ را ببینی» (2:10)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ پروانه
مراکز و مشاغل
کسب و کارهای

فعال در ایران

UP