آهنگ یک تا بیست

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ یک تا بیست»

ترانه کودکانه آموزش اعداد «یک دو سه چهار پنج / شیش هفت هشت نه ده / یازده دوازده / سیزده چهارده / پونزه شونوزده /هیفده هیجده نوزده بیست» (1:00)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ یک تا بیست
مراکز و مشاغل
کسب و کارهای

فعال در ایران

UP